Betäckning


Illingur betäcker 1/5 - 30/9 2020 hos oss på Frihamra Gård.

Bokningsavgiften är 2000 SEK som betalas för en garanterad plats.

**********************************************************************************************************************************************************

Betäckningsavtal 2020
ILLINGUR FRÁ TÒFTUM
IS1998187280

Sto:………………………………………………………………………………………………
Regnr:……………………………….Chipnr:…………………………………………………..
Färg och tecken:…………………………………………………………………………………

Stoägare:…………………………………………………………………………………………
Adress:…………………………………………………………………………………………..
Telefon:…………………………….. E-mail:……………………………….………………….

Medtag:
- Hästpass
- Kopia på registreringsbevis
- Vaccinationsintyg
- Veterinärintyg om negativt bakterieprov

Bakterieprov:
Ett sto som bär på någon smitta blir kanske inte dräktig. Samtidigt löper man en stor risk att sprida eventuell smitta från ett sto via hingsten till flera andra ston. Då är det inte bara ens eget sto som kanske inte blir dräktigt utan flera andra ston och stoägare drabbas. Därför vill vi att alla som vill betäcka med Illingur ska uppvisa ett negativt bakterieprov vid ankomst till hingsthållaren. Allt för att ni som stoägare ska få så bra utdelning som möjligt.

Betäckningsmetoden är handbetäckning. Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får det bra. Vi vill däremot gärna få uppgifter om stoets ev. egenheter ( t.ex. svårfångad, svårt att anpassa sig i flock ) Ni bör ha stoet och ev. föl försäkrat, influensa- och stelkrampsvaccinerat. Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej heller skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.

Sto med föl kan komma till den andra brunstperioden. ( Alltså efter ca: 3-4 veckor efter fölet har fötts. )

Kostnader: - Bokningsavgift 2000 SEK
- Betäckningsavgift 13 000 SEK
- Betesavgift 50 SEK/dygn ( 100 SEK/dygn för exemston och ston med behov av extra skötsel )
- Ultraljud 800 SEK/gång
- Stoavgift till SIF

Alla kostnader är inklusive moms.

Kostnad för behandling av veterinär, sjuktransport, medicin mm. betalas av stoägaren.

Är stoet ej dräktigt:
Alternativ 1: Vid 90 dagars ultraljudskontroll återbetalas 7 500 SEK mot uppvisande av veterinärintyg om gall.
Alternativ 2: Fri ombetäckning år 2021, ( betäckningsavgift samt bokningsavgift betalas ej ) om Illingur står till förfogande för betäckning på Frihamra Gård.

Alla avgifter skall vara betalda innan stoet avhämtas.
Hingsthållare och stoägare försäkrar ömsesidigt på heder och samvete att hästarna under de senaste sex veckorna icke vistats där smittsam hästsjukdom förekommit, icke transporterats i transport i vilken smittad eller sjuk häst transporterats, samt att hästarna under de senaste sex veckorna inte visat några symptom som kan tyda på smittsam sjukdom., samt att hästarna under samma tid ej heller varit i kontakt, direkt eller indirekt, med häst som kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom, samt att hästarna i övrigt oss veterligen är friska och i god kondition för betäckning. Härutöver garanteras att hästarna inte haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar de senaste sex månaderna.

Stoet skall vara avmaskad, avskodd och verkad innan ankomst. Om ev. föl finns som är äldre än 8v. Skall även det vara avmaskad. Skulle stoet/ fölet behöva veterinärvård kontaktar vi ägaren först. Vid akutfall tar vi dock omedelbart kontakt med veterinär. Stoägaren står då för alla kostnader.

Stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport till hingstägaren så snart resultatet är känt, dock senast den 1 september fölningsåret.

Övrigt:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

Hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto och ev. föl till dess att full betalning skett.

Kontraktet/ Avtalet skrivs på vid ankomst till hingstägaren.

Stoet lämnas den………………………………. Och hämtas den……………………………
Frihamra den…………./……………….. 2020


____________________________
Stoägarens underskrift


_____________________________
Ninni Bjärrenholt ( Hingstägare )
Frihamra Gård, 762 92 Rimbo
070-6216065
ninni.bjarrenholt@telia.com